Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt je de Algemene Voorwaarden van de ReMatrix Drive-In Show

In deze Algemene Voorwaarden (AV) van ReMatrix –  de AV – staat duidelijk wat de rechten en plichten van de opdrachtgever ( = klant ) en uitvoerder ( = ReMatrix ) zijn.

Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Zo weet een ieder weet waar hij zich aan moet houden. Op die manier zijn er nooit onduidelijkheden achteraf. Mocht je na het lezen van de AV nog vragen hebben of opmerkingen neem dan gerust contact met ReMatrix op of laat je terugbellen. Dan wordt het meteen duidelijk.

Artikel . Intellectuele eigendom

1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA- en SENA rechten, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij ‘live’, in openbare ruimtes, danwel in besloten gelegenhede, alsmede het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door ReMatrix beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder/opdrachtgever, die voorts ReMatrix vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.